Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 1 października przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do głosowania uprawnieni byli uczniowie naszej szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem tego wydarzenia czuwała komisja wyborcza wraz z opiekunem Samorządu- panią Dorotą Mędrek.

Na przedstawicieli społeczności uczniowskiej wybrani zostali:
PRZEWODNICZĄCY: Paweł Tudryn
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Alicja Krzywonos
SKARBNIK: Maciej Śliwa
SEKRETARZ: Kamila Niemiec
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!