Dyrekcja

Dyrekcja:

Dyrektor – mgr Lidia Stępniowska (nauczyciel języka polskiego)

Wicedyrektor – mgr Marta Panek (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

Wicedyrektor – mgr Wiesława Krauz (nauczyciel matematyki)