Kadra pedagogiczna

Beata Czop – edukacja wczesnoszkolna
Lidia Jakucka – edukacja wczesnoszkolna
Grażyna Wilk – edukacja wczesnoszkolna
Pelc Edyta  – edukacja wczesnoszkolna
Brzuzan Beata  – edukacja wczesnoszkolna
Joanna Pracoń  – edukacja wczesnoszkolna
Anna Czapla  – język polski, historia
Zofia Gąsior – historia, wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Lizak – język polski
Mędrek Dorota – język polski, wiedza o społeczeństwie
Sierżęga Anna – język polski
Aleksandra Peszko – język angielski
Justyna Piech – język angielski
Małgorzata Wołowiec – Bucior – język angielski, język polski
Agnieszka Majcher – język niemiecki
Ewelina Marczak – matematyka
Anna Prościak – matematyka
Barbara Kupras – fizyka, matematyka
Grażyna Szewczyk – chemia
Lucyna Łuszczak – biologia, geografia
Dorota Różycka – przyroda
Witold Dadał  – technika, informatyka
Agnieszka Zamorska – Socha – informatyka
Anna Chmura – plastyka, zajęcia techniczne
Anna Bzdek – muzyka, zajęcia artystyczne
Radosław Bieńkowski – edukacja dla bezpieczeństwa
Andrzej Ciryt – wychowanie fizyczne
Jacek Jucha – wychowanie fizyczne
Piotr Ożóg – wychowanie fizyczne
Zofia Gondek – religia
ks. Jakub Wielgos – religia
Krystyna Nowak – biblioteka
Magdalena Urban – pedagog
Katarzyna Zając – logopeda
Iwon Kiłbowicz – świetlica
Dorota Pelc – dowóz
Janusz Zagrobelny – dowóz, wos, wychowawca swietlicy