Nadanie imienia

Uroczystość nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Giedlarowej oraz poświęcenia sztandaru odbyła się 11 października. O godzinie 9.00 została odprawiona uroczysta Msza Św., której przewodniczył ksiądz Waldemar Janiga – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, ksiądz prałat Marek Cisek oraz ksiądz proboszcz Jan Balicki. Po pięknej homilii został poświęcony sztandar szkoły w obecności wszystkich uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Druga część uroczystości odbyła się w szkole. W podniosłej atmosferze i z zachowaniem przepisów ceremoniału   sztandar został przekazany społeczności uczniowskiej. Po ceremonii związanej ze sztandarem uczniowie zaprezentowali piękną i wzruszającą część artystyczną prezentującą symbolikę i znaczenie Orła Białego w historii Polski. Ze wzruszeniem widzowie mogli obejrzeć taniec z flagami, pantomimę nawiązującą do zaborów oraz piękny układ poloneza. Uroczystości towarzyszyły również dwa doniosłe wydarzenia. Jednym z nich było przekazanie przez  Wójta Krzysztofa Sobejko na ręce Pani Dyrektor Lidii Stępniowskiej listu gratulacyjnego oraz prezentu od Premiera Mateusza Morawieckiego, który na pamiątkę tego historycznego wydarzenia przekazał szkole biało – czerwoną flagę.  Następne ważne wydarzenie to podpisanie przez Panią Dyrektor Lidię Stępniowską listu intencyjnego dotyczącego współpracy między naszą szkolą a szkołą z Pensylwanii w USA, która dotyczyć będzie m.in. wymiany naukowej uczniów i nauczycieli. To inicjatywa, która otwiera naszej szkole nowe perspektywy rozwoju. Zawdzięczamy ją Wójtowi Krzysztofowi  Sobejko oraz Ireneuszowi Lubaczewskiemu – Dyrektorowi Wykonawczemu Polskiej Izby Handlowej w USA, którzy wcześniej nawiązali międzynarodową współpracę. Cała uroczystość przebiegała w podniosłej i uroczystej atmosferze. Ostatnim akcentem było wypuszczenie ponad 400  biało-czerwonych balonów na znak radosnego świętowania.