Samorząd

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.docx NA STRONĘ SZKOŁY

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W GIEDLAROWEJ  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

PRZEWODNICZĄCY        – Zuzanna Śliwa

 ZASTĘPCA PRZEW.        – Alicja Krzywonos

 SKARBNIK                 –        Patrycja Niemczyk

 SEKRETARZ              –        Łukasz Bździuch

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO     –        Dorota Mędrek