Wielobój obronny.

W dniu 27.05.2019r. nasi uczniowie z klas VIIIa i VIIIb szkoły podstawowej, a także IIIa, IIIb, IIIc z gimnazjum brali udział w Wieloboju obronnym zorganizowanym na terenie Centrum Szkolenia Klas Mundurowych w Nowej Sarzynie przez Pana Radosława Bieńkowskiego przy współpracy Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW działającym przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku.

W zajęciach wzięło udział 75 uczniów naszej szkoły oraz 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Biedaczowie. Zmagania rozpoczęły się uroczystym wciągnięciem flagi na maszt. Na wielobój składało się aż siedem konkurencji ocenianych na miejscu przez instruktorów. Były to: rzut granatem bojowym do celu, strzelanie do tarczy z odległości 25m z karabinka pneumatycznego z pozycji leżącej, punkt prawidłowego zakładania indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych, punkt z topografii – orientacja w terenie za pomocą mapy i kompasu (wyznaczanie azymutu), praktyczny sprawdzian umiejętności z pierwszej pomocy przedmedycznej, a także typowe konkurencje związane z prawidłowym obchodzeniem się z bronią palną, tj. rozkładanie i składanie karabinu maszynowego typu AK, oraz ładowanie nabojów do magazynku na czas. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z podstawowymi elementami musztry.

Zawodnicy podzieleni byli na osiem grup, w których sprawdzali swoje umiejętności w każdej z konkurencji. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono najlepszych zawodników wieloboju. Ku zaskoczeniu wszystkich miejsce I zajęła uczennica kl. IIIa Gim. Natalia Gryba, która w kategorii strzeleckiej nie miała sobie równych. Miejsca II i III zajęli kolejno Kacper Serafin z kl. VIII SP z Biedaczowa oraz Michał Kania uczeń kl. IIIa Gim. Najlepsi zawodnicy oprócz wyróżnień dostali również w nagrodę okolicznościowe upominki. Wszyscy uczestnicy wieloboju tradycyjnie skorzystali również z terenu rekreacyjnego i upiekli na ognisku kiełbaski.

Na koniec w tym miejscu pragniemy bardzo gorąco podziękować Panom Waldemarowi Tłuczkowi, Rafałowi Tulei, Adrianowi Rauze oraz uczniom klas mundurowych działających w Związku Strzeleckim „Strzelec” OSW w Leżajsku przy Zespole Szkół Licealnych, którzy dzięki swojej życzliwości już po raz kolejny udostępnili nam teren Centrum oraz broń i przeprowadzili całe zajęcia.

 

Radosław Bieńkowski