Tydzień Mediacji 15 – 19. 10.2018r. Światowy Dzień Mediacji 18.10.2018r.

 

Mediacja, to forma sprawiedliwości naprawczej, która koncentruje się na naprawieniu i odbudowaniu relacji między stronami. Ma służyć naprawie tego wszystkiego, co da się naprawić w najbardziej korzystnym stopniu dla obu stron. W klasie zazwyczaj nie ma czasu na emocje i przeżycia, gdyż uwaga nauczyciela skupia się głównie na realizacji treści programowych. Nauczyciel, jako osoba odpowiedzialna za to, co dzieje się w klasie, czuje się zobowiązany rozstrzygnąć problem. Czasem zbytnio koncentrując się na poszukiwaniu i ukaraniu winnego. Sprawca zostaje ukarany, a pokrzywdzony zostaje sam ze swoją szkodą psychiczną lub fizyczną i lękiem, co będzie czekać go po szkole ze strony sprawcy.

Mediacja uczy wzajemnego dialogu, szacunku, respektowania praw.

Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących  w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się zasadami: bezstronności, neutralności i poufności.