Spotkanie z kolejarzem

25. X. 2018r klasy I – III spotkały się z Kolejarzem p. Janem Krówką, który opowiedział  o pociągach, pracy kolejarza ale przede wszystkim o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych i podczas jazdy pociągiem. Piękna prezentacja przybliżyła dzieciom poruszane tematy, a krótki test sprawdził ich wiedzę. Na pamiątkę spotkania uczniowie dostali książeczki pt. „Bezpieczny przejazd” i zrobili zdjęcia z Panem Kolejarzem. Teraz zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na przejażdżki pociągiem !