Rozstrzygnięcie konkursu literacki pod hasłem „Opowiedz mi o mediacji”

12.06.2019r. został rozstrzygnięty konkurs literacki pod hasłem „Opowiedz mi o mediacji”.🤗
Nagrody zostały wręczone w dwóch kategoriach: proza i wiersz.

Dziękujemy uczniom za liczny udział w konkursie, a p. M. Lizak, p. A. Sierżęga i p. D. Mędrek za opiekę w trakcie tworzenia dzieł literackich. Nagrody wręczała p. M. Chrząstek, współpracująca ze szkołą przez cały czas realizacji programu „Mediacje rówieśnicze”.