Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo
w dniach od 9 do 30 marca trwają zapisy do przedszkola oraz do I klasy szkoły podstawowej. Karty zapisu są do odebrania w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00 lub do pobrania ze strony internetowej www.zsgiedlarowa.pl

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 17 242 51 66 oraz 17 242 50 82

deklaracja2022-23 z rodo

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA 2022-23

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO SZKOŁY 2022-23