PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 21-23 listopada 2018r. będzie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty pod patronatem Nowej Ery. Generalna próba przed zewnętrznym egzaminem ósmoklasisty pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu , techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu. Pozwoli  zidentyfikować wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował, jak również wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.