PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 28-30 listopada 2018r. będzie przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny  pod patronatem Nowej Ery. Generalna próba pomoże jak najlepiej  przygotować uczniów do zewnętrznego właściwego egzaminu gimnazjalnym 2019.  Pozwoli zweryfikować stopień opanowania wiadomości i umiejętności przez uczniów oraz materiał , który należy powtórzyć i opanować.