Pasowanie na ucznia

Dnia 23 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im.Orła Białego w Giedlarowej odbyła się uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA. Pierwszy raz w historii naszej szkoły w tym szczególnym dniu uczniom w czasie składania ślubowania asystował SZTANDAR SZKOŁY.

W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, rodziców i nauczycieli 35 uczniów klas pierwszych złożyło ślubowanie. Aktu pasowania dokonała Pani dyrektor Lidia Stępniowska.
Nad sprawnym przebiegiem uroczystej akademii czuwały pani Grażyna Wilk – wychowawca klasy I a, oraz pani Edyta Pelc – wychowawca klasy Ib.
Uczniom życzymy sukcesów w nauce!