Niepodległej… wdzięczność i pamięć!

Kiedy światu się zdawało,
że na zawsze starta z map,
że nie złoży nikt jej w całość,
że nie wydrze z obcych łap. 

Polski żołnierz w obcej stronie
na Europy krańcu gdzieś
bijąc wroga, tęsknił do niej
i układał taką pieśń: 

Matko, o twarzy jak Polska ziemia czarnej,
Matko, o twarzy jak Polska ziemia znaczonej bliznami,
do serca swego, jak syna nas przygarnij,
Królowo nasza, Tarczo obronna, módl się za nami…

    W październikową sobotę 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w religijno – patriotycznej uroczystości nowego odsłonięcia i poświęcenia Pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Giedlarowa poległych i zamordowanych za Ojczyznę w walce o wolną Polskę. Wydarzenie to wpisano w rocznicę 100 – lecia Odzyskania Niepodległości i odpust Parafialny Parafii Rzymskokatolickiej w Giedlarowej pw. św. Michała Archanioła. Po uroczystej mszy odpustowej pod pomnikiem poległych przy warcie honorowej harcerzy , w obecności kapłanów, przedstawicieli władz centralnych i władz lokalnych, dyrekcji szkoły oraz przybyłych mieszkańców wsi i okolic, odczytano Apel Poległych, wysłuchano licznych okolicznościowych przemówień i poświęcono 50-letni pomnik,który został na nowo odbudowany. Uczniowie klas V i VI wygłosili krótki artystyczny występ nawiązujący w treści do wojennych losów Polaków i tragicznej historii walki o wolną Polskę  z współczesnym  przesłaniem wierności Bogu i Ojczyźnie. W ostatnich słowach niepodległej dziś, wolnej i ukochanej Ojczyźnie życzyli:

„By dzień każdy na słonecznych zegarach odliczał swoje godziny,
by noc każda pogodnymi gwiazdami lśniła nad nami, gdy śpimy.
Tego… życzymy Ci Polsko…”

Dumni historii, z honorem i powagą złożyli pod pomnikiem kwiaty w narodowych barwach i znicz na znak wiecznej Pamięci.

Niechaj wspólne działania na rzecz kultywowania pamięci o bohaterach ziemi podkarpackiej jednoczą nas wszystkich i przypominają nieustannie o trwałych i nieprzemijających wartościach

BOGU – HONORZE – OJCZYZNIE

budujących naszą narodową tożsamość.

Anna Czapla