Niepodległej…uczniowskie pozdrowienia!

100 lat!

Giedlarowa dla Niepodległej!

Uczniowie klas IV – VI naszej szkoły biorą udział w Projekcie edukacyjnym „ 100 kartek na 100 -lecie Niepodległości” stworzonym przez nauczycieli  z całej Polski. W trakcie trwanie projektu uczniowie z każdej ze szkół wysyłają 100 kartek do 100 różnych placówek edukacyjnych rozmieszczonych na terenie całej Polski.

 

Artystycznie wykonane kartki pocztowe, autorstwa pana Krzysztofa Pęcaka, z  treścią o Gminie Leżajsk przestawiają walory naszej najbliższej, małej Ojczyzny. Celem podjętej  inicjatywy nauczycieli polonistów i historyków jest  uczczenie przez uczniów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, promowanie postawy patriotycznej wśród uczniów, promowanie Szkoły Podstawowej  w Giedlarowej i Gminy Leżajsk oraz doskonalenie umiejętności komunikacji przy pomocy listów. Każdy uczestnik projektu zostanie nagrodzony uwagą pozytywną z zachowania. Kartki z pozdrowieniami dla Szkoły Podstawowej w Giedlarowej,otrzymane w trakcie trwania projektu, będzie można oglądać  w korytarzu budynku naszej szkoły przed Świętem Niepodległości.

Anna Czapla