NARODOWE CZYTANIE H. SIENKIEWICZA  „W PUSTYNI I W PUSZCZY”  

 

 Za każdym razem, gdy książka trafia w kolejne ręce, za każdym razem, gdy ktoś wodzi po jej stronach wzrokiem,
z każdym nowym czytelnikiem, jej duch odradza się i staje coraz silniejszy.

   15 marca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej odbyło się uroczyście zorganizowane Narodowe Czytanie dzieł pisarzy polskich. Tym przedsięwzięciem uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję
z inicjatywy Pary Prezydenckiej RP. Czytano fragmenty jednego z dzieł Henryka Sienkiewicza – lektury szkolnej
„W pustyni i w puszczy”.

Każda miejscowość, każda społeczność ma własną koncepcję na przygotowanie Narodowego Czytania. Naszym zamierzeniem było ożywić jeszcze bardziej dzieło Sienkiewicza właśnie za sprawą uczniowskiej pomysłowości.

Zaproszono do czytania znamienitych gości reprezentujących władze lokalne, dyrekcję naszej szkoły i nauczycieli uczących, pracowników instytucji kulturalno-oświatowych i rodziców.

Zaproszenia przyjęli: Pani Zofia Dąbek – radna Giedlarowej, Pani Grażyna Krówka – przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej w Giedlarowej, Pani Magdalena Niemczyk – reprezentująca Gminny Ośrodek Kultury
w Giedlarowej, Pani Lidia Stępniowska – dyrektor Zespołu Szkół w Giedlarowej, Pani Wiesława Krauz – wicedyrektor Zespołu Szkół

w Giedlarowej, Pani Marta Panek – wicedyrektor Zespołu Szkół w Giedlarowej, Pani Stanisława Drożdżal – przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Giedlarowej, Pani Jadwiga Hakobyan – reprezentująca Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Giedlarowej, Pani Barbara Duda i Pan Artur Kuliński – przedstawiciele rodziców uczniów kl. IVb.

W wspólne czytanie włączyli się również i uczący nauczyciele: Pani Anna Czapla – nauczyciel j. polskiego i historii, Pani Edyta Pelc – nauczyciel nauczania zintegrowanego i Ks. Krzysztof Rygiel – katecheta Zespołu Szkół
w Giedlarowej.

Uczniów w czytaniu reprezentowali: uczennica kl. IVb Natalia Fus (Nel ) i uczeń kl. Va Adam Rębacz ( Staś). Wystylizowani aktorsko pięknie odegrali literackie role.

Alicja Krzywonos i Filip Michno prowadzili całą uroczystość dbając, by każda upływająca minuta skupiała uwagę
i powodowała zaciekawienie.

Wybrani przedstawiciele, spośród osób czytających fragmenty, malowali również impresję plastyczną związaną
z czytanym fragmentem. Powstałe obrazy wynikłe z artystycznych starań pozostaną trwałą i miłą pamiątką. Talentem malarskim wykazali się:  Pani Marta Panek,

Pani Barbara Duda, Pani Jadwiga Hakobyan i Adam Rębacz.

Dziękujemy wszystkim Szanownym Gościom za przybycie i włączenie się w naszą szkolną, literacką uroczystość. Dyrekcji szkoły za wspieranie akcji, udział jak też

i umożliwienie realizacji uczniowskiej odsłony Narodowego Czytania. Rodzicom za to, że chcieli raz jeszcze, po wielu latach, sięgnąć ponownie po lekturę szkolną i czytać ją tym razem w obecności nauczycieli uczących ich dzieci.

Panu Markowi Krauz – dyrektorowi Gminnego Ośrodka  Kultury w Giedlarowej dziękujemy za życzliwość
i „gościnę”.

Rodzicom: Pani Stanisławie Drożdżal, Pani Grażynie Rębacz, Pani Agnieszce Kuczek, Pani Ewelinie Mędrek, Pani Barbarze Duda , Pani Joannie Fus i Pani Jadwidze Dąbek za wszelaką pomoc w  przygotowaniach.

Bezcenna jest Państwa inicjatywa i nasze nauczycielskie przeświadczenie, że zawsze możemy na pomoc Państwa – Rodziców liczyć. Zetknięcie z dziełem  Sienkiewicza zbliżyło nas wszystkich zapewne. To szczególna wartość, za którą dziękujemy.

Organizatorzy:

Anna Czapla i Krystyna Nowak

 

 • Wtorkowe przygotowania. Cięcie.

 • Liczy się pomysł.

 • Wszystko już wiemy.

 • Wtorkowe przygotowania. Prasowanie.

 • Jest dobrze.

 • Wszystko gotowe. Świece zapalone.

 • Czekamy na gości.

 • Nasi bohaterowie.

 • DYREKCJA SZKOŁY

 • GOŚCIE

 • GOŚCIE I RODZICE

 • Uroczyste rozpoczęcie.

 • Wymagająca publiczność.

 • Nauczyciele naszej szkoły.

 • DYREKTOR LIDIA STĘPNIOWSKA

 • WICEDYREKTOR WIESŁAWA KRAUZ

 • WICEDYREKTOR MARTA PANEK

 • Czytają goście.

 • Czytają goście.

 • Czytamy razem.

 • Przed impresją plastyczną. Przygotowania.

 • Adam już maluje.

 • Prace się tworzą.

 • Budzą zainteresowanie.

 • Ostatnie muśnięcia pędzli. Niemal gotowe.

 • Podziękowania.

 • Podziękowania.

 • Podziękowanie.

 • Podziękowanie.

 • Staś i Nel.

 • Uczniowskie podziękowanie.

 • Jeszcze karaoke.

 • Wszyscy razem.

 • Do zobaczenia.