Jasełka

Zaczynamy Jasełka, nasze przedstawienie ! Maryja i Józef będą w pierwszej scenie. Patrzcie, co się dzieje – idą do Betlejem…

Kamień spadł mi z serca, znaleźli schronienie. Co się działo dalej? Będzie w drugiej scenie.

W następnej odsłonie wielka radość będzie. Wszyscy do stajenki przyjdą po kolędzie.

Tak się kończą Jasełka… A teraz życzenia: zdrowia dobrego, dostatku, życia długiego w dodatku. Sławy, potęgi, swobody. I w niebie wiecznej nagrody…
Piękną część artystyczną do naszych, szkolnych Jasełek przygotowali uczniowie klasy IIa i IIb wraz z wych. p. . Grażyną Wilk  i p. Edytą Pelc oraz ucz. Alicja Krzywonos, Zuzanna Śliwa, Adam Rębacz.
Fragment akademii