Informacja dla Rodziców i Uczniów

Dyrekcja Zespołu Szkół w Giedlarowej informuje, że dni: 29, 30 kwietnia i 02.05 maja 2019 r.
są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego)