„Czy to można zrozumieć”

 

Janina Majewska

Czy to można zrozumieć,
czy w to można uwierzyć,
że kiedyś dzieciom broniono
polskich pacierzy?
Że się po polsku czytać uczono
po kryjomu
i że tylko w domu
i bardzo ostrożnie
o historii polskiej mówić było można?

Jakże jesteśmy szczęśliwe
dziś my – polskie dzieci,
w wolnym urodzone kraju!
Jakże jasno dziś nam Biały Orzeł świeci
w dniu Trzeciego Maja!
Dziś w wolnej Polsce naród cały
święci ten dzień radosny,
dzień wolności i chwały,
święto wiosny!

Piękną akademię upamiętniającą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowali uczniowie klasy VI a i VI b, pod opieką pani Urszuli Drzewickiej-Świąder oraz pani Zofii Gondek