Akcja SPRZĄTAMY NASZĄ GMINĘ.

19.05.2017r. wszyscy uczniowie Zespołu szkół w Giedlarowej wzięli udział w akcji SPRZĄTAMY NASZĄ GMINĘ.

Celem akcji było wyrobienie nawyku porządkowania najbliższego otoczenia  i zachęcenie mieszkańców do posprzątania śmieci, które pozostały po okresie zimowym. Dzieci i młodzież uporządkowały wyznaczone tereny, zapoznały się też ze sposobem segregowania odpadów. Dziękujemy za przyłączenie się do akcji.