Akcja „Mikołaj 2018” wspierająca Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie ZAKOŃCZONA SUKCESEM!

Zebraliśmy dary o łącznej kwocie 3400zł. Po raz kolejny pokazaliśmy wielkie serca i chęć pomocy innym. Dzięki mobilizacji wszystkich uczniów i rodziców dary trafiły do podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie i choć troszeczkę przyczynią się do  odizolowania od trudów i zmartwień życia codziennego.

Szkolne Koło CARITAS serdecznie wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki.

Pamiętajmy, że warto pomagać.