W KARNAWALE SAME BALE

W naszym przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy , wszystkie dzieci były pomysłowo i ślicznie przebrane. Podczas balu obyło się dużo zabaw, tańców oraz konkursów. Po niezapomnianych chwilach tanecznych na każdą grupę w sali czekał pyszny słodki poczęstunek.

58