Nasza szkoła bierze udział w programie InstaLing

Uczniowie klas 5 – 8 pracują z platformą dla poprawy znajomości swojego słownictwa zarówno z języka angielskiego, jak i niemieckiego.

Dzięki systematycznej pracy młodzież może lepiej i sprawniej opanować materiał leksykalny. udział w programie jest bezpłatny i polega na codziennej pracy ucznia a pulą słówek przydzieloną przez nauczyciela. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: htttps://instaling.pl/