Regulamin

REGULAMIN  MULTIMEDIALNEGO  CENTRUM  INFORMCJI ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  GIEDLAROWEJ

 

 1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom, pracownikom oraz absolwentom jako źródło wiedzy i informacji.
 2. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza.
 4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 5. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
 6. NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.
 7. NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych ( np. włączać i rozłączać kabli zasilających ).
 8. Wprowadzenie do komputera własnych dyskietek, płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela -bibliotekarza.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 10. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
 11. Podczas pracy w MCI należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
 12. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 13. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z MCI na określony czas.